Søk

Fullmakt marine

Broker’s Letter of Authority (Revised 2013)

Norges Rederiforbund, Sjøassurandørenes Centralforening (Cefor) og Norske Forsikringsmegleres Forening har revidert sin standard for meglerfullmakt og megleravtale.

Det er fortsatt enighet om at dokumentene ikke må bli for omfattende, samtidig som det må være dekkende i forhold til kravene oppstilt i lov og forskrift. Det er videre viktig at fullmakten reflekterer prinsippet om god meglerskikk og kravene som oppstilles i lov og forskrift om forsikringsformidling. Dokumentene har karakter av ”standard” (”agreed document”) – som enkelt kan danne utgangspunkt for den enkelte situasjon.

 

De er dermed ment som guidelines som kan tilpasses den enkeltes kundeforhold. På denne måten vil fullmakten blir mer anvendelig.