Søk

Organisasjon

Styret

Jørn Gisvold

Jørn Gisvold

Norwegian Broker (styreleder)

Tom Midttun

Tom Midttun

Edge (nestleder)

Nils Arne Fagerli

Nils Arne Fagerli

Willis

Dag Erik Aspaas

Dag Erik Aspaas

Aon Norway

Jan-Tore Undersaker

Jan-Tore Undersaker

Marsh

Ordin Oma

Ordin Oma

Waco Forsikringsmegling

VARAMEDLEMMER:

Hans Petter Willumsen, Garde
 Anders Kvan, Howden Forsikringsmegling