Søk

Utvalg

ETISK RÅD:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI (leder) (vara: Ørnulf Daler, BI)
Nils Christian Evensen, Willis
Eirik Kolstad Svendsen, JLT Norway

 

AUTORISASJONSNEMNDA:

Leif A. Hjeltgaard, Quality Broker(leder)
Kjell Einarsveen, Edge
André Grande-Breyholtz, Aon Norway
Christine Stenersen, Norwegian Broker

Varamedlemmer:
Bård Karlsen, Marsh

FAGLIG RÅD:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI 
Morten Lund, Handelshøyskolen BI
Vidar Pedersen, Aon Norway
Erik Rønningen, Willis Re
Bjarte Totland, Howden Forsikringsmegling

SJØ- OG ENERGIUTVALGET:

Andreas Nesheim, Bergvall Marine (leder)
Nina Allport-Fossum, Marsh
Pål Ivar Bjordal, Parisco
Magnus Taanevig. Edge
Truls Kvalnes, Willis
Dag Sandberg, Aon Norway

SKADEUTVALGET:

Håkon Aass, Aneco Forsikringsmegling (leder)
Jan Granås, Willis Towers Watson
Jan Kiran, JLT Norway
Rune Thoreid, Marsh
Julie Warming, Norwegian Broker

LIV- OG PENSJONSUTVALGET:

Per Ivar Stræte, Gabler Insurance Brokers AS (leder)
Jostein Ese, Arctic Insurance AS
Jan Fredriksen, Marsh
Lise Salen Helland, Howden Forsikringsmegling
Jorun Jøsok, Mercer
Asgeir Sveen, Pareto Forsikringsmegling
Hans Petter Willumsen, Garde
Didrik Witzøe, Quality Broker

JUS- OG RISIKOSTYRINGSUTVALGET:

Erik Melbye, Willis (leder)
Thorleif Ellestad / Ida Bråthen Helberg Aon Norway
Sverre Steen Dønvold, Marsh
André Arntzen / Sara Kibuuka, Norwegian Broker
Lars Wessel Johnsen, Pareto Forsikringsmegling
Dag Magne Torjussen, Parisco