Søk

Utvalg

ETISK RÅD:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI (leder) (vara: Ørnulf Daler, BI)
Nils Christian Evensen, Willis
Eirik Kolstad Svendsen, JLT Norway

 

AUTORISASJONSNEMNDA:

Leif A. Hjeltgaard, Quality Broker(leder)
Kjell Einarsveen, Edge
André Grande-Breyholtz, Aon Norway
Christine Stenersen, Norwegian Broker

Varamedlemmer:
Bård Karlsen, Marsh

FAGLIG RÅD:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI 
Morten Lund, Handelshøyskolen BI
Vidar Pedersen, Aon Norway
Erik Rønningen, Willis Re
Bjarte Totland, Howden Forsikringsmegling

SJØ- OG ENERGIUTVALGET:

Andreas Nesheim, Bergvall Marine (leder)
Nina Allport-Fossum, Marsh
Pål Ivar Bjordal, Parisco
Magnus Taanevig. Edge
Truls Kvalnes, Willis
Dag Sandberg, Aon Norway

SKADEUTVALGET:

Håkon Aass, Aneco Forsikringsmegling (leder)
Jan Granås, Willis Towers Watson
Jan Kiran, JLT Norway
Rune Thoreid, Marsh
Julie Warming, Norwegian Broker

LIV- OG PENSJONSUTVALGET:

Jostein Ese, Arctic Insurance AS
Jan Fredriksen, Marsh
Lise Salen Helland, Howden Forsikringsmegling
Jorun Jøsok, Mercer
Asgeir Sveen, Pareto Forsikringsmegling
Hans Petter Willumsen, Garde
Didrik Witzøe, Quality Broker

JUS- OG RISIKOSTYRINGSUTVALGET:

Erik Melbye, Willis (leder)
Sverre Steen Dønvold, Marsh
Sara Kibuuka, Norwegian Broker
Dag Magne Torjussen, Parisco