Søk

Årsmøte i ForsikringsMeglerne ble gjennomført 24. mars 2021

Gjenvalg for styret i foreningen

ForsikringsMeglerne gjennomførte årsmøte 24. mars på Microsoft Teams. Det ble ingen endringer i styret som fortsatt ledes av Anders Kvan. Årsmøte vedtok også en presisering i reglene for medlemskap som nå er mer i tråd med utviklingen i bransjen.