Skip to main content Skip to footer

God meglerskikk

Forsikringsmegleren har rollen som uavhengig mellommann som yter assistanse til private og offentlige virksomheter. Dette krever at forsikringsmeglernes følger de høyeste moralske og etiske standarder. Lovgiver legger til grunn at forsikringsmeglerne opptrer i henhold til god meglerskikk og ForsikringsMeglerne fokuserer på at moralske og etiske verdier og prinsipper er kjerneområder for bransjen.  

Dette  er beskrevet i foreningens egne etiske retningslinjer og utgjør en sentral del av autorisasjonskurs og etterutdanning. På denne siden finner du linker til de relevante bestemmelser og våre etiske retningslinjer.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400