Skip to main content Skip to footer

Vi fremmer meglerbransjens interesser i Norge

Vi fremmer meglerbransjens interesser i Norge

For din kunnskaps skyld

Forsikringformidlerskolen tilbyr digital undervisning til forsikringsformidlere. Ta ditt kurs nå!

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400