Søk

Kontigent

Grunnbeløp NOK 16.500,- 
Grunnbeløpet er årlig pr. selskap, uavhengig av hvor mange ansatte.


Fra 1 -5 ansatte - NOK 1.650 pr. ansatte
Mellom 6 – 20 ansatte - NOK 1.375 pr. ansatt
Mellom  21 – 50 ansatte - NOK 1.100 pr. ansatt
Over 50 ansatte - NOK 550 pr ansattAlle beløp er ekskl. mva.