Søk

Krav til medlemskap

Som medlemmer i foreningen kan opptas foretak som driver forsikringsmegling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og som har Finanstilsynets konsesjon til å drive forsikringsmegling. Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

 Agentforetak eller forsikringsmeglerforetaks agentvirksomhet kan ikke bli medlemmer