Søk

Utvalg

ETISK RÅD:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI (leder) (vara: Ørnulf Daler, BI)
Nils Christian Evensen, Willis Towers Watson
Eirik Kolstad Svendsen, JLT Norway
Hans Petter Willumsen, Garde
Jan-Tore Øian, Fram Insurance Broker

AUTORISASJONSNEMNDA:

Leif A. Hjeltgaard, Quality Broker(leder)
Kjell Einarsveen, Edge
André Grande-Breyholtz, Aon Norway
Christine Stenersen, Norwegian Broker

Varamedlemmer:
Bård Karlsen, Marsh
Cato W. Eriksen, Pareto Forsikringsmegling

 

FAGLIG RÅD:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI 
Morten Lund, Handelshøyskolen BI
Vidar Pedersen, Aon Norway
Erik Rønningen, Willis Re
Bjarte Totland, Howden Forsikringsmegling

SJØ- OG ENERGIUTVALGET:

Andreas Nesheim, Bergvall Marine (leder)
Nina Allport-Fossum, Marsh
Pål Ivar Bjordal, Parisco
Magnus Taanevig. Edge
Truls Kvalnes, Willis Towers Watson
Dag Sandberg, Aon Norway

SKADEUTVALGET:

Håkon Aass, Aneco Forsikringsmegling (leder)
Jan Granås, Willis Towers Watson
Jan Kiran, JLT Norway
Ordin Oma, Waco Forsikringsmegling
Rune Thoreid, Marsh
Julie Warming, Norwegian Broker

LIV- OG PENSJONSUTVALGET:

Jostein Ese, Arctic Insurance AS (leder)
Jan Fredriksen, Marsh
Lise Salen Helland, Howden Forsikringsmegling
Jorun Jøsok, Mercer
Didrik Witzøe, Quality Broker

JUS- OG RISIKOSTYRINGSUTVALGET:

Erik Melbye, Willis (leder)
Nils Ellefsen, JLT
Sverre Steen Dønvold, Marsh
Sara Kibuuka, Norwegian Broker
Dag Magne Torjussen, Parisco

Varamedlemmer:
Maria Fagun Lundteigen, Lyberg & Partners Forsikringsmegling 
Bjørn Steinsland, Fram Insurance Broker