Skip to main content Skip to footer

Lover

Lovgivning

Forsikringsmeglere er fra 1. januar 2006 underlagt ny Lov om forsikringsformidling:
LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling.

Forskrift om forsikringsformidling:
FOR 2005-12-09 nr 1421: Forskrift om forsikringsformidling.

Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften):
FOR 2008-09-22 nr 1080: Forskrift om risikostyring og internkontroll

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400