Skip to main content Skip to footer

Lover

Lovgivning

Forsikringsmeglere er fra 22.desember 2021 underlagt Lov om forsikringsformidling:
LOV 2021-12-22 nr 163: Lov om forsikringsformidling.

Forskrift om forsikringsformidling:
FOR 2021-12-22 nr 3872: Forskrift om forsikringsformidling.

Forskrift om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll (internkontrollforskriften):
FOR 2008-09-22 nr 1080: Forskrift om risikostyring og internkontroll

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400