Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglerne er nøytrale og uavhengige av forsikringsselskapene og tilbyr private og offentlige virksomheter objektiv rådgivning og megling av marine- og non marine forsikringer. Forsikringsmegleren representerer forsikringstakeren (kunden) og skal ivareta dennes interesser på forsikringsområdet.

Forsikringsmeglerens hovedoppgaver består i å kartlegge kundens risikoområder og behov for forsikringsløsninger. Gjennom høy forsikringsfaglig kompetanse og gode markedskunnskaper fremskaffer forsikringsmegleren den best tilpassede forsikringsløsning til lavest mulig pris. Forsikringsmegling er lovregulert gjennom Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrift. Av lovverket fremgår det at megling av direkte forsikring i Norge bare kan skje gjennom forsikringsmeglerforetak registrert hos Finanstilsynet.

 

Historikk
Norske Forsikringsmegleres Forening - ForsikringsMeglerne -  ble stiftet i 1932 som Norske Assuransemegleres Forening og var en forening der medlemmene i hovedsak meglet forsikring for norske og utenlandske redere til utenlandske forsikringsselskaper. Denne begrensning eksisterte frem til 1982, til opphevelsen av SKAFOR som var forsikringsselskapenes organ for samarbeid om premier og vilkår. Dette og andre ting førte til at meglerforbudet for non-marine forsikringer ble opphevet i 1989. Da ble den nye forsikringsvirksomhetsloven vedtatt, i første omgang for megling til utenlandske forsikringsgivere og senere ved forskrift av 24.nov.1995 for megling til norske forsikringsgivere. Fra 22. desember 2021 er bransjen regulert gjennom Lov om forsikringsformidling med tilhørende forskrift.

 

Medlemmer
Som medlemmer i foreningen kan opptas foretak som driver forsikringsmegling i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter og som har Finanstilsynets konsesjon til å drive forsikringsmegling.

 

Foreningens hovedformål
Foreningen skal fremme meglerbransjens interesser i forhold til myndigheter, relevante bransjeorganisasjoner og forsikringsselskapene samt bidra til å høyne den etiske og faglige standarden i bransjen. 

 

Hovedsatsningsområder

 «ForsikringsMeglerne er kundenes ombudsmann ved å utfordre forsikringsselskapene, politikerne og myndighetene for å påvirke i utviklingen av forsikringsmarkedet»  

 «ForsikringsMeglerne hever kompetansen og den etiske standarden i meglerbransjen via  kontinuerlig utvikling av autorisasjonsordningen for forsikringsmeglerne og etterutdanningen for ansatte hos forsikringsmeglerselskapene»

«ForsikringsMeglerne forbedrer meglerbransjens rammebetingelser ved aktiv påvirkning av politikere, bransjeorganisasjoner og myndighetene»  

«ForsikringsMeglerne arbeider for at forsikringsmeglerbransjen skal understøtte en bærekraftig økonomi»  

«ForsikringsMeglerne arbeider aktivt for å sikre en attraktiv og fremtidsrettet forsikringsmeglerbransje ved å fokusere på inkludering og mangfold» 

«ForsikringsMeglerne skal være en bransjeorganisasjon som er attraktiv for store og små meglerforetak med konsesjon som forsikringsmeglere»

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400