Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglerne advarer sterkt mot økning av finansskatten – ber om unntak

Forsikringsmeglere rammes utilsiktet hardt ved å skattlegges som banker og høymarginforetak innen finans

Norske Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne) registrerer at det i forhandlingene om neste års statsbudsjett varsles forslag/forhandlinger om en mulig økning i finansskatten. 

Forsikringsmeglerne vil advare mot konsekvensene av å støtte et forslag om å heve denne særskatten ytterligere. Forsikringsmeglerbransjen rammes i tillegg utilsiktet hard og urettferdig av en skatt som ikke er ment å ramme vår type virksomhet. 

Forsikringsmeglerne har lenge protestert mot å bli likestilt med den delen av finansbransjen som er svært kapitalintensiv og/eller opererer med store rentemarginer. Vår bransje leverer bedriftsrådgivning – og kan ikke karakteriseres som tradisjonell finans.

Forsikringsformidling er i praksis en rådgivningstjeneste som baserer seg på salg av tjenester (rådgivning) til kunder som trenger bistand til å tegne og forhandle frem riktig forsikring for sin virksomhet.

Som arbeidskraftintensiv (ikke kapitalintensiv) virksomhet, slår finansskatten ekstra hardt inn for forsikringsmeglingsbransjen. Motivasjonen for finansskatten var å innføre ekstra beskatning av finansiell virksomhet som opererer med et helt annet margin- og lønnsomhetsbilde enn forsikringsmegling. Det fremstår derfor som både utilsiktet og urimelig at arbeidskraftintensiv bedriftsrådgivning rammes på samme måte som banker og meglerhus.

Erfaringene med finansskatten viser at kostnaden må hentes inn ved å øke prisen for bedriftene som benytter seg av forsikringsmeglere. Dette har allerede påført kundene unødige ekstrakostnader – noe som vil øke ytterligere ved en videreføring og evt. skjerping av denne skatten. Vi ser at bl.a. Finansforbundet påpeker at finansskatten rammer aktører i distriktene. Forsikringsmeglerne har medlemmer med representasjon over hele landet – og kan bekrefte at finansskatten legger press på tilstedeværelse lokalisert utenfor de store byene. 

I praksis rammer finansskatt på forsikringsmegling de små- og mellomstore bedriftene, da kostnaden går opp for å få god og riktig bistand til sine forsikringer. Slik rammes en viktig del av næringslivet som har ekstra behov for å forhandle frem riktige betingelser for sine forsikringer. Vi mener det er beklagelig at finansskatten skal fortsette å bidra til å fordyre denne type rådgivning. Disse konsekvensene er, slik vi forstår det, også helt i strid med skattens intensjon.

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400