Skip to main content Skip to footer

DNB Livsforsikring er vinneren i årets Pensjonsundersøkelse

Norske Forsikringsmegleres Forening gjennomfører en årlig kvalitetsundersøkelse blant pensjonsselskapene. Her kartlegges medlemmene i Norske Forsikringsmegleres Forenings holdninger til og oppfatning av pensjonsselskapene i det norske forsikringsmarkedet, vurdert ut fra et sett ulike kriterier. Under årets ForsikringsMeglernes Dag 5. juni ble resultatene presentert og DNB Livsforsikring ble vurdert som det beste selskapet

– Årets pensjonsundersøkelse peker igjen på stabiliteten i dette markedet, med stort sett mindre bevegelser for de fem selskapene som er vurdert. Derimot er trenden nok et år med nedgang i den totale kvalitetsvurderingen, en trend vi virkelig håpet skulle snu i år. Det er en aktør som er «on the move» og tar nye steg mot toppen - dette er en veldig spennende utvikling – men det store bildet er at vi trenger sårt en økt konkurranse på pensjons siden for å sikre en sunn og god utvikling av bransjen når det gjelder områder som teknologi, kundeopplevelser og bærekraft, fortsetter Scott Ørmen.

-Det er ikke overraskende at DNB står på toppen av listen også i år når vi summerer alle vurderingskriteriene. Her skal DNB ha skryt for at de år etter år leverer på det høyeste nivået, vi vet at det krever mye å holde seg på topp, sier leder i Norske Forsikringsmegleres Forenings Liv- og pensjonsutvalg, Alf-Petter Stendahl. - Derimot er det endringer på plassene bak, der Sparebank 1 i år passerer Gjensidige og inntar andreplassen. Sparebank 1 er også årets klare vekstvinner, og DNB har også en liten økning i totalkvalitet mens de øvrige selskapene får en lavere totalvurdering enn i 2023. Nordea er nederst på lista også i årets undersøkelse, fortsetter Stendahl.

– Det er skuffende å se et nok et år med nedgang i totalkvalitet, hensikten med undersøkelsen er jo nettopp å støtte selskapenes kvalitetsarbeid og da forventer man også en positiv utvikling. – Vi vet samtidig at selskapene tar undersøkelsen på alvor og gjennomfører tiltak, så årets tall er en påminnelse om at effekten av tiltak tar tid, sier Stendahl.

Prisen for forutsigbare kostnadsmodeller gikk til Gjensidige Pensjonsforsikring og Sparebank 1 Forsikring var det selskapet som har hatt den beste utviklingen i leveringskvaliteten fra 2023 til 2024.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400