Skip to main content Skip to footer

Norske Forsikringsmegleres Forening lanserer som kjent ny Autorisasjonsutdannelse som gjelder fra og med 2024. Autorisasjonutdannelsen vil gjennomføres i samarbeid med Forsikringsformidlerskolen. Meld deg på - her AUTORISASJON | Forsikringsformidlerskolen

Tre fagkurs med eksamen etter hvert fagkurs

Ny autorisasjonsutdannelse består av tre fagkurs med avsluttende eksamen etter hvert fagkurs basert på multiple choice spørsmål der det kreves minimum 80% korrekte svar. Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en meglereksamen i form av en case oppgave. Hvert fagkurs innledes med en egen fagdag med fysisk obligatorisk oppmøte, mens undervisningen for øvrig er digital.

Det er tre typer autorisasjon avhengig av spesialiseringsretning

1.    Liv- og pensjon

2.    Skade

         3.    Marine og energi

Fagkursene

Hver modul består av 1 fysisk samling samt digital undervisning og eksamen knyttet til følgende fagkurs:

Compliance og juss

·  Forsikringsavtaleloven

·  Avtalerett

·  Erstatningsrett

·  GDPR

·  Hvitvasking/Økonomisk kriminalitet

Forsikringsfaget

·  Kravene i Forsikringsformidlingsforskriften § 2-3

·  Spesialisering i en av tre forsikringsmoduler

Forsikringsmeglerrollen

·  IDD – Forsikringsformidlingsloven og Forsikringsformidlingsforskriften

·  Meglerrollen

  •         Etikk/Interessekonflikter

 

Studieavgift
Studieavgiften vil bli som følger:

·  30.000 kr for ansatte hos medlemsforetak i Norske Forsikringsmegleres Forening

·  50.000 kr for øvrige foretak


Meglereksamen
Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en case oppgave som baseres på innholdet i de tre ovennevnte kompetansemodulene. Caseoppgavene vil bli tilpasset til hvilke fagområde den enkelte student vil autoriseres innenfor.

Meld deg på her AUTORISASJON | Forsikringsformidlerskolen 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400