Skip to main content Skip to footer

Ny Autorisasjonsutdannelse for forsikringsmeglere fra 1. januar 2024

Norske Forsikringsmegleres Forening laserer ny Autorisasjonsutdannelse fra og med 2024. Autorisasjonutdannelsen vil nå gjennomføres i samarbeid med Forsikringsformidlerskolen. Autorisasjonsutdannelsen består av tre fagmoduler som avsluttes med en eksamen samt en avsluttende Meglereksamen i form av en caseoppgave. Oppstarten av første fagmodul er i annet kvartal 2024 og hele utdannelsen skal gjennomføres over en 10 måneders periode. Det vil bli etablert overgangsordninger for de som har gjennomført deler av dagens Autorisasjonsutdannelse ved Handelshøyskolen BI.

De femårige oppdateringskursene for de som allerede er autorisert bortfaller fra og med 2023 og erstattes av kravet om femten timers årlig etterutdanning.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400