Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglerne valgte nytt styret i sitt årsmøte 28 mars.

Anders Kvan fortsetter som styreleder i foreningen

Årsmøte i Forsikringsmeglerne valgt nytt styre for kommende periode på sitt årsmøte 28 mars. Styret vil nå bestå av

Anders Kvan, Howden Forsikringsmegling, Styreleder
Jørn Gisvold, Sôderberg & Partners, Nest leder
Anders Langeland Johannessen, Lockton Norway AS,  Styremedlem
Emile Larsen, Hesnes Insurance Broker, Styremedlem
Erik Mellbye, Willis Towers Watson AS, Styremedlem
Scott Ørmen, Marsh, Styremedlem

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400