Skip to main content Skip to footer

Påmelding til ny autorisasjonsordning starter i januar

Norske Forsikringsmegleres Forening lanserer som kjent ny Autorisasjonsutdannelse som gjelder fra og med 2024. Autorisasjonutdannelsen vil gjennomføres i samarbeid med Forsikringsformidlerskolen. Påmelding til den nye ordningen starter medio januar og gjøres direkte på Forsikringsformidlerskolens nettsider

Tre fagkurs med eksamen etter hvert fagkurs

Ny autorisasjonsutdannelse består av tre fagkurs med avsluttende eksamen etter hvert fagkurs basert på multiple choice spørsmål der det kreves minimum 80% korrekte svar. Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en meglereksamen i form av en case oppgave. Hvert fagkurs innledes med en egen fagdag med fysisk obligatorisk oppmøte, mens undervisningen for øvrig er digital.

Det er tre typer autorisasjon avhengig av spesialiseringsretning

1.    Liv- og pensjon

2.    Skade

         3.    Marine og energi

Fagkursene

Hver modul består av 1 fysisk samling samt digital undervisning og eksamen knyttet til følgende fagkurs:

Compliance og juss

·  Forsikringsavtaleloven

·  Avtalerett

·  Erstatningsrett

·  GDPR

·  Hvitvasking/Økonomisk kriminalitet

Forsikringsfaget

·  Kravene i Forsikringsformidlingsforskriften § 2-3

·  Spesialisering i en av tre forsikringsmoduler

Forsikringsmeglerrollen

·  IDD – Forsikringsformidlingsloven og Forsikringsformidlingsforskriften

·  Meglerrollen

  •         Etikk/Interessekonflikter

 

Studieavgift
Studieavgiften vil bli som følger:

·  30.000 kr for ansatte hos medlemsforetak i Norske Forsikringsmegleres Forening

·  50.000 kr for øvrige foretak


Meglereksamen
Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en case oppgave som baseres på innholdet i de tre ovennevnte kompetansemodulene. Caseoppgavene vil bli tilpasset til hvilke fagområde den enkelte student vil autoriseres innenfor.

Overgangsordninger
Alle som i dag er autorisert som forsikringsmeglere opprettholder sin autorisasjon. Hvis de ønsker en spesialisert autorisasjon må spesialiseringsmodulen innenfor det aktuelle fagområde gjennomføres samt den avsluttende meglereksamen. De som er delvis ferdige med studiene etter dagens undervisningsmodell på Handelshøyskolen BI få en overgangsordning tilpasset hvilket studier ved BI som er gjennomført. Overgangsordningen vil gjelde frem til 31.12.2026

·  Studenter som har gjennomført Etikk/Juss/ Compliance på Handelshøyskolen BI med minimum C I karakter slipper å gjennomføre modul for Compliance og juss

·  Studenter som har gjennomført begge forsikringsmeglerkursene på Handelshøyskolen BI med minimum C I karakter slipper å gjennomføre modulen forsikringsmeglerrollen


Oppdateringskurs

Etter dagens ordning må den autoriserte megler gjennomføre oppdateringskurs hvert femte år for å opprettholde autorisasjonen. Denne oppdateringen bortfaller fra og med inneværende år og erstattes av den årlige etterutdanningen som gjelder for alle forsikringsformidlere. Etterutdanningen må gjennomføres via Forsikringsformidlerskolen

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400