Skip to main content Skip to footer

DNB best mens Gjensidige inspirerer

Pensjonsundersøkelsen 2023

Som i fjor er det DNB Livsforsikrings som går helt til topps mens Gjensidige inspirerer med størst fremgang i leveringskvalitet

Norske Forsikringsmegleres Forening har de siste årene gjennomført en årlig kvalitetsundersøkelse blant pensjons- og forsikringsselskapene. Her kartlegges medlemmene i Norske Forsikringsmegleres Forenings holdninger til og oppfatning av skade- og pensjonsselskapene i det norske forsikringsmarkedet vurdert ut fra et sett ulike kriteria.

I år som i fjor var det totalt fem pensjonsselskap som ble vurdert med det formål å måle og vurdere kvaliteten til disse selskapene på vegne av foreningens kunder. Intensjonen er å inspirere til økt kvalitet hos selskapene.

Noen av årets hovedfunn:

 • Følgende forhold er noe viktigere i år enn i fjor:
  • Tilgang på relevant kompetanse
  • Åpenhet og uforutsigbare og skjulte kostnader for bedriften
  • Betjeningsmodell overfor meglerne
  • Informasjonsløsningen fra selskapet til den enkelte ansatte
 • Viktigheten knyttet til kvaliteten på forsikringsdokumentene ser ut til å være mindre viktigere enn tidligere
 • Den totale leveringskvaliteten går noe ned og de tre største driverne er nedgangen på
  • Tilgang på relevant kompetanse
  • Flytteprosesser til og fra
  • Åpenhet om uforutsigbare og skjulte kostnader for bedriften
 • Man opplever at meglerportalene står svakere i år enn i fjor
 • Selskapene henger ikke med i den teknologiske utviklingen der gjennomsnittet er ned også i år. Det er kun et selskap som forbedrer seg i år.
 • Det ser ut til å være enda mer å spare ved å konkurranseutsette pensjonsavtalen kontra forhandling.

– Årets undersøkelse plasserer nok en gang DNB på topp blant selskapene når vi summerer alle vurderingskriteriene. Deretter følger Gjensidige og Sparebank1 på de neste plassene og med Nordea på en klar sisteplass. Årets vekstvinner er Gjensidige, som er det eneste selskapet som får høyere total score enn i fjor. Resten av selskapene står stille eller har en negativ utvikling totalt sett, mest av alt Nordea som har nedgang på samtlige vurderingskriterier.

– At det i sum også i år er nedgang i total score i undersøkelsen peker på at det fremdeles er mye å gå på, sier leder i Norske Forsikringsmegleres Forenings liv- og pensjonsutvalg, Alf-Petter Stendahl, og Gjensidige er et godt eksempel på at det nytter å ta tak i de tilbakemeldingene undersøkelsen gir og gjøre noe med det.

Undersøkelsen i 2023 ble gjennomført av EPSI Rating Norge i tidsrommet 6 - 32 mars med en svarprosent på 66%

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400