Skip to main content Skip to footer

Presisering av reglene for etterutdanning

Finanstilsynet har gitt nye retningslinjer om etterutdanning for forsikringsformidlere ved nyansettelser og ved lengre tids fravær. 

Finanstilsynet legger til grunn følgende ved krav om etterutdanning:

  • Kravet til etterutdanning løper fra 1. januar året etter ansettelse som forsikringsformidler.
  • For nyansatte som kommer direkte fra en annen stilling som er omfattet av etterutdanningskravet, gjelder kravet om etterutdanning også i det året vedkommende skifter arbeidsgiver.
  • Etterutdanningen skal dokumenteres innen 31. desember samme år som den gjennomføres.
  • Ved sykefravær eller permisjon som varer i minst seks sammenhengende måneder, gjelder etterutdanningskravet fra 1. januar året etter at sykefraværet/permisjonen er avsluttet.

Eks: en forsikringsformidler går ut i fødselspermisjon fra 5. juni 2022 og frem til 20. mars 2023. På grunn av fraværet "nullstilles" etterutdanningskravet frem til 20. mars 2023. Kravet om etterutdanning løper dermed fra 1. januar 2024 og gjennomføringen skal dokumenteres innen 31. desember 2024.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400