Skip to main content Skip to footer

Skadeundersøkelsen 2023

Protector tar tilbake tronen foran Fremtind

Gjensidige har tidligere år befestet sin situasjon på toppen men i år er det Protector som tar tilbake tronen foran Fremtind og Gjensidige.

Norske Forsikringsmegleres Forening har de siste årene gjennomført en årlig kvalitetsundersøkelse blant pensjons- og forsikringsselskapene. Her kartlegges medlemmene i Norske Forsikringsmegleres Forenings holdninger til og oppfatning av skade- og pensjonsselskapene i det norske forsikringsmarkedet vurdert ut fra et sett ulike kriteria.

I år som i fjor var det totalt åtte forsikringsselskap som ble vurdert med det formål å måle og vurdere kvaliteten til disse selskapene på vegne av foreningens kunder. Intensjonen er som tidligere år å inspirere til økt kvalitet hos selskapene.

Noen av årets hovedfunn:

 • Hvilke forhold som er viktige for kontakt med skadeselskapene er stabilt med noen faktorer som ser ut til å være noe mindre viktige enn før
 • Den totale leveringskvaliteten går litt opp (0,5%) og de tre største driverne er forbedring på
  • Selskapets betingelser er forutsigbare
  • Selskapet tilbyr skreddersøm og tilpasser etter kundebehov
  • Tilgjengelighet til relevant kontaktperson i skadeselskapet
 • Protector ligger på topp foran Fremtind og Gjensidige
 • Utviklingen for meglerportalene er på jevnt over på stedet hvil, men noe positiv utvikling på informasjon om fornyelser
 • Selskapene har generelt god oversikt over fakturaer og innbetalinger
 • Selskapene gir generelt god oversikt over dekning og vilkår med en gjennomsnittsscore på 4,9.
 • Selskapene setter generelt litt fokus på bærekraft med en lav gjennomsnittsscore på 3,8.
 • Selskapene kan ikke sies å ta sitt samfunnsansvar på alvor med 3,3 i snitt på en 7-punkt skala

– Som forventet holder viktigheten av de ulike forholdene i undersøkelsen seg stabil med ”kvalitet i skadeoppgjør” fortsatt som det aller viktigste. Når det gjelder prestasjonen til selskapene er det en liten økning i år på den totale leveringskvaliteten og det er spesielt gledelig. Økning av leveringskvalitet er jo selve målsetningen med denne undersøkelsen, så det må jeg løfte frem. Viktigheten av alle parameterne isolert sett er som nevnt meget stabil når vi vurderer dem opp mot tidligere år. Vi i skadeutvalget skuler naturligvis litt ekstra til «kvalitet i skadeoppgjør» som har vært den viktigste parameteren helt siden starten av undersøkelsen. Det er da selskapene i utgangspunktet skal levere produktet sitt, og det er derfor vi gjerne fokuserer litt ekstra på denne. Denne har faktisk gått mest tilbake av alle parametere mot gjennomsnittet av selskapene i fjor, og det er uheldig selv om bevegelsen er liten, forteller leder av Skadeutvalget Håkon Aass.

- En annen ting som er verdt å nevne i år, er at kriteriet som omhandler «forutsigbare betingelser» holder seg stabilt. I en urolig verden og et år med mange utfordringer hos forsikringsselskapene, som har resultert i økte premier og mindre risikovillighet, er det interessant å se at meglerne mener tilbyderne er mer forutsigbare enn året før selv om det er en liten endring, legger Aass til.

Undersøkelsen i 2023 ble gjennomført av EPSI Rating Norge i tidsrommet fra 6. mars til 31. mars 2023,  svarprosent på 69% som er høyt for slike typer undersøkelser. 

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400