Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglerne etablerer egen skole – vil løfte bransjens status

En fersk lovendring har ført til nytenkning i Norske Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne). Nå har de laget sin egen skole.

Forsikringsformidlerskolen AS:

Forsikringsmeglerne er nå i full gang med å starte opp Forsikringsformidlerskolen.

-Vi har hatt et bevisst ønske om å styrke vårt arbeid med kompetanseøkning blant forsikringsmeglere. Over tid tror vi dette kan bidra til å løfte bransjens status, ved at vi nå tar ansvar for et profesjonelt og gjennomarbeidet utdanningsopplegg, sier generalsekretær Jon A. Steen i Forsikringsmeglerne.

Som følge av implementeringen av Forsikringsformidlerloven fra 1. januar 2022 er alle forsikringsformidlere pålagt 15 timers årlig etterutdanning. Derfor har foreningen arbeidet med å utvikle et eget utdanningsopplegg som skal ivareta myndighetenes krav til kompetanse og etterutdanning.

Godkjent av Finanstilsynet

Opplegget for slik etterutdanning er underlagt en egen godkjenning fra Finanstilsynet og skal i hovedsak tilbys fra bransjeforeninger eller undervisningsinstitusjon. Nå er altså denne godkjenningen på plass for Forsikringsformidlerskolen.

Det er foreningens Faglige Råd som er ansvarlig for utdanningsopplegget. Erik Rønningen fra rådet er utpekt til skolens rektor og skal sikre kvalifiserte forelesere til skolen.

Undervisningsopplegget er heldigitalt og den enkelte forsikringsformidler kan gjennomføre de pålagte 15 timene hvor som helst.

Kontrollert av bransjeforeningen

Bransjeforeningen Forsikringsmeglerne vil være majoritetseier i Forsikringsformidlerskolen AS med minst 51% av aksjene.

Forsikringsmeglerne har inngått en driftsavtale med The Learning Group som drifter selve undervisningsplattformen.

Forsikringsformidlerskolen vil være i gang fra slutten av november 2022.

** ** **

For evt. ytterligere informasjon, ta kontakt med:

 Jon A. Steen, generalsekretær i Forsikringsmeglerne

Mobil: 932 92 400 | E-post: jas@forsikringsmeglerne.no

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400