Skip to main content Skip to footer

Norske Forsikringsmegleres Forening gjennomfører en årlig kvalitetsundersøkelse blant skadeselskapene. Her kartlegges medlemmene i Norske Forsikringsmegleres Forenings holdninger til og oppfatning av skadeselskapene i det norske forsikringsmarkedet, vurdert ut fra et sett ulike kriterier. Under årets ForsikringsMeglernes Dag 5. juni ble resultatene presentert og Protector Forsikring ble vurdert som det beste selskapet

- Spesielt gledelig for Skadeundersøkelsen i 2024 er nettopp det at vi ser et betydelig løft i den totale leveringskvaliteten blant selskapene – som er selve formålet med undersøkelsen. Riktignok er det enkelte aktører som har tilbakegang, men at den gjennomsnittlige vurderingen likevel så tydelig beveger seg opp fra målingen i 2023 er veldig gledelig. Seks av åtte selskaper løfter seg og flere av dem tar betydelige steg, sier styreleder i ForsikringsMeglerne Scott Ørmen

– Samtidig er jeg tydelig på at bransjen har mye mer å gå på når det gjelder samfunnsansvar. Forsikringsselskapene utgjør en sentral del av den totale infrastrukturen i næringslivet, et ansvar de må være seg enda mer bevisste og som også årets undersøkelse understreker. Dette kommer tydelig frem på spørsmål innen bærekraft og risikovillighet, som sammen med årets nye spørsmål om hvor viktig klimaregnskap blir fremover viser at dette er temaer selskapene må ta på største alvor, avslutter Scott Ørmen.

-I år er det er nok en gang Protector som troner helt øverst med den beste totale leveringskvaliteten av alle selskapene. Selv om selskapet i år har en liten tilbakegang på «Kvalitet i skadeoppgjør», har de fremgang på alle andre punkter og er blant selskapene som forbedrer seg mest. Det er imponerende å se at Protector evner å fortsette den positive utviklingen i kvalitet etter allerede å ha tatt store steg de siste årene, kommenterer leder i Skadeutvalget, Håkon Aass.

- Ny på pallen i år med en imponerende andreplass finner vi Zurich, som er et av de selskapene som forbedrer seg mest fra 2023. Det har vært litt stille rundt selskapet de siste årene, men vi kan trygt si at de nå for alvor kommer ut av skyggenes dal. Tett bak følger Fremtind, som i år har falt marginalt tilbake etter sin store fremgang i 2023, men som fremdeles holder på en sterk tredjeplass, avslutter Aass

If Forsikring vant også i år prisen for selskapet med best kvalitet i skadeoppgjøret, mens AIG har vist størst fremgang i leveringskvaliteten fra 2023 – 2024.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400