Skip to main content Skip to footer

Autorisasjonsutdannelsen

Autorisasjonsutdannelsen gjennomføres ved Forsikringsformidlerskolen forsikringsformidlerskolen.no og består av tre fagkurs med avsluttende eksamen etter hvert fagkurs basert på multiple choice spørsmål der det kreves minimum 80% korrekte svar. Autorisasjonsutdannelsen avsluttes med en meglereksamen i form av en case oppgave. Hvert fagkurs innledes med en egen fagdag med fysisk obligatorisk oppmøte, mens undervisningen for øvrig er digital.

Det er tre typer autorisasjon avhengig av spesialiseringsretning

·       Liv- og pensjon

·       Skadeforsikring

·       Marine og energi

Fagkursene

Hver modul består av 1 fysisk samling samt digital undervisning og eksamen knyttet til følgende fagkurs:

Compliance og juss

·       Forsikringsavtaleloven         

·       Avtalerett

·       Erstatningsrett

·       GDPR

·       Hvitvasking/Økonomisk kriminalitet

Forsikringsfaget

·       Kravene i Forsikringsformidlingsforskriften § 2-3

·       Spesialisering i en av tre forsikringsmoduler

Forsikringsmeglerrollen

·       IDD – Forsikringsformidlingsloven og Forsikringsformidlingsforskriften

·       Meglerrollen

·       Etikk/Interessekonflikter

Totalt er Autorisasjonsutdannelsen på ca. 80 studietimer samt den avsluttende Meglereksamen.

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400