Skip to main content Skip to footer

Autorisasjon

Siden 2002 har Forsikringsmeglerne i samarbeid med Finanstilsynet og Handelshøyskolen BI hatt ansvaret for å autorisere forsikringsmeglerne. Formålet er å sikre kompetansenivået til meglerstanden, samt å profesjonalisere bransjen.

Autorisasjonsordningen eies av ForsikringsMeglerne. Vår egen autorisasjonsnemnd behandler søknader om fritak av kurs og autorisasjonssøknader og gjør vedtak om autorisasjon. Ordningen innebærer en plikt til å gjennomføre en spesifikk utdannelse ved Handelshøyskolen BI. Den består av en teoretisk utdanning, samt tre års allsidig praksis hvorav to år med selvstendig kundebetjening i et meglerforetak. Det er kun medarbeidere ansatt i et meglerforetak med konsesjon som forsikringsmegler som kan autoriseres. Autorisasjonen som forsikringsmegler må fornyes hvert femte år. Fornyelse krever at det gjennomføres et oppdateringskurs.

Følg denne linken https://www.bi.no/studier-og-kurs/executive/bank-og-forsikring/autorisasjoner/ for mer informasjon om undervisningsopplegget


Ikke-medlemmer må betale en autorisasjonsavgift på kr 10.000, - pr autorisasjon.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400