Skip to main content Skip to footer

Autorisasjon

Siden 2002 har ForsikringsMeglerne forvaltet autorisasjonsordningen for Forsikringsmeglere på vegne av Finanstilsynet. Formålet med autorisasjonsordningen er å heve kompetansen og den etiske standarden i meglerbransjen.  

Autorisasjonsordningen eies av ForsikringsMeglerne. Vår egen autorisasjonsnemnd behandler søknader om fritak av kurs og autorisasjonssøknader og gjør vedtak om autorisasjon.

For å bli autorisert som forsikringsmegler må du ha en tilfredsstillende utdannelse og tre års praksis fra forsikring som er relevant for forsikringsmeglingsforetakets virksomhet eller relevant praksis fra fem sammenhengende år i et forsikringsformidlingsforetak eller et forsikringsforetak. Praksisen må ikke være avsluttet mer enn fem år før tiltredelse i stillingen som forsikringsmegler. I tillegg må du ha gjennomført autorisasjonsutdannelsen ved Forsikringsformidlerskolen forsikringsformidlerskolen.no samt at du må ha to års sammenhengende praksis i et forsikringsmeglerforetak

Ikke-medlemmer må betale en autorisasjonsavgift på kr 10.000, - pr autorisasjon.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400