Skip to main content Skip to footer

Overgangsordning for meglere som har studert ved BI

 

Fra 2002 til og med 2022 samarbeidet ForsikringsMeglerne med Handelshøyskolen BI om Autorisasjonsutdannelsen. Frem til 31.12 2026 kan man fremdeles søke om autorisasjon basert på denne utdannelsen. For meglere som skal søke om Autorisasjon basert på utdannelsen ved BI gjelder følgende krav 

  • Autorisasjonsordningen krever at autorisasjonsutdannelsen på BI er gjennomført med minimum karakter C i alle fag
  • Autorisasjonutdannelsen ble lagt om fra studieåret 2018 - har du utdannelse i enkelte fag fra den gamle ordningen må du forsikre deg om at din totale "utdannelse" er i tråd med de krav som Autorisasjonsnemnda stiller
  • Erfaring fra meglerforetak skal dokumenteres i søknadskjemaet, ved behov kan dette gjøres i et eget vedlegg
  • Dokumentasjonen skal være konkret og beskrive det faktiske arbeidsinnholdet ditt

Klikk for å laste ned søknadskjema

Søknadskjema, med eventuelle bilag,  kan sendes som e-post til: post@forsikringsmeglerne.no eller til vår postadresse: Forsikringsmeglerne, Postboks 9525 – Åskollen, 3066 Drammen

Det er også etablert en overgangsordning for meglere som har gjennomført deler av utdannelsen ved Handelshøyskolen BI

  • Studenter som har gjennomført FAK2805 – Compliance, jus og etikk på Handelshøyskolen BI med minimum C i karakter slipper å gjennomføre Modul 1: Compliance og juss
  • Studenter som har gjennomført FAK 2638 Forsikringsmeglerrollen – marin og energi, reassuranse med minimum C i karakter  og som ønsker autorisasjon som marin og energi megler slipper å gjennomføre spesialiseringsdelen i Modul 2: Forsikringsfaget, samt den avsluttende modul 2 eksamen og modul 2 gruppeoppgave.
  • Studenter som har gjennomført FAK 2639 Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade med minimum C i karakter  og som ønsker autorisasjon som liv og pensjon eller skademegler slipper å gjennomføre spesialiseringsdelen i Modul 2: Forsikringsfaget, samt den avsluttende modul 2 eksamen og modul 2 gruppeoppgave.

 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400