Søk

Autorisasjon

Siden 2002 har Forsikringsmeglerne i samarbeid med Finanstilsynet og BI Bank og Forsikring hatt ansvaret for å autorisere forsikringsmeglerne. Formålet er å sikre kompetansenivået til meglerstanden, samt å profesjonalisere bransjen.  

Autorisasjonsordningen eies av ForsikringsMeglerne. Vår egen autorisasjonsnemnd behandler søknader om fritak av kurs og autorisasjonssøknader og gjør vedtak om autorisasjon. Ordningen innebærer en plikt til å gjennomføre en spesifikk utdannelse ved Handelshøyskolen BI. Den består av en teoretisk utdanning, samt tre års allsidig praksis hvorav ett år med selvstendig kundebetjening i et meglerforetak. Man kan velge mellom tre spesialiseringer: liv, skade eller marine. Det er kun medarbeidere ansatt i et meglerforetak som kan autoriseres.

Følg denne linken https://www.bi.no/studier-og-kurs/executive/bank-og-forsikring/autorisasjoner/   for mer informasjon om undervisningsopplegget

 
Ikke-medlemmer må betale en autorisasjonsavgift på kr 10.000, - pr autorisasjon.