Skip to main content Skip to footer

Påmelding til Autorisasjonsutdannelsen starter medio januar og gjøres direkte på Forsikringsformidlerskolens nettsider - forsikringsformidlerskolen.no

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400