Skip to main content Skip to footer

Endringer i styret

Årsmøte 14. mars valgte styret for kommende år. Denne gangen ble det gjort endringer i sammensetningen

Forsikringsmeglerne gjennomførte 14. mars årsmøtet i foreningen. Styret for kommende periode vil bestå av 

Nils Arne Fagerli, Willis Towers Watson
Jørn Gisvold, Norwegian Broker. 
Ola Haalien, JLT
Anders Kvan, Howden Forsikringsmegling
Anders Langeland Johannesen, Edge
Jan Tore Undersaker, Marsh

Varamedlemmer
Dag Erik Aspaas, AON
Per Espen Gjølmesli, Fram Insurance Broker

Styret vil konstituere seg selv på styremøte 10 april 2018. Jørn Gisvold fungerer som styreleder frem til det nye styret er konstituert.

I henhold til foreningens vedtekter er det et krav at styremedlemmene i foreningen også er daglige ledere i et av medlemsforetakene. Da kun et av medlemsforetakene har kvinnelig leder fremstår kjønnsbalansen i styret i utakt med ønske om mer likestilling. 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400