Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglerne blir partnerkunde ved Handelshøyskolen BI

Forsikringsmeglerne har inngått en partneravtale med BI som gir våre medlemmer mulighet til relevant ny kunnskap samtidig som foreningen får en fordel i form av bonus i forhold til medlemmenes omsetning av åpne kurs.

Avtalen omfatter alle videreutdanningskurs som er åpne, dvs. kurs som Handelshøyskolen BI tilbyr åpent i individmarkedet. Detter er pt. følgende kurs:

  • Executive Master of Management
  • Executive MBA
  • Bachelorprogrammer
  • Bachelorstudier på nett
  • Høyskolekurs på nett
  • Spesialkurs (inkludert alle kurs som inngår i autorisasjonsordningen for å bli autorisert forsikringsmegler)
  • Executive Short Programmes 

Når den enkelte student/medarbeider søker på et av disse kursene  søknadskoden Megler101 benyttes.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400