Skip to main content Skip to footer

Kvalitet og forutsigbarhet for kundene

Gjensidige Forsikring ligger på topp blant skadeselskapene i Skadeundersøkelsen 2020.

Kvalitet i skadeoppgjørene og korrekt polise har størst betydning i selskapenes leveranser, i tillegg til forutsigbare betingelser for kundene.

Dette viser den delen av årets undersøkelse som omhandler forsikringsselskapenes leveringskvalitet innen skadeforsikring. Den og pensjonsundersøkelsen gjennomføres av Norske Forsikringsmegleres Forening blant meglere og forvaltere i medlemsforetakene.

Gjensidige Forsikring kaprer altså topplasseringen blant skadeselskapene, foran KLP Skadeforsikring og Fremtind Forsikring. Skadeundersøkelsen er betydelig endret siden i fjor som følge av innspill fra flere selskaper, og kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere år.

Korrekt polise tillegges størst vekt i undersøkelsen. Kvalitet og forutsigbarhet i leveransene får høy score, i likhet med muligheten for skreddersøm og tilpasning av tjenester og leveranser etter kundens behov. Tilgang til kontaktperson og faglig kompetanse i selskapet er også viktig for de som har svart i undersøkelsen. Det samme gjelder at polisene leveres til avtalt tid.

Årets undersøkelse viser at det er store sprik mellom selskapene og en urovekkende avstand mellom topp og bunn. Ikke minst gjelder dette digitale selvbetjeningsløsninger, hvor det er et avvik på 36% fra best til dårligst score.

Det har vært unormalt høye prisøkninger i tillegg til vanlige indeksjusteringer. Økningen er på over 10% i nesten to av tre fornyelser. Småbedriftene «sponser» de store kundene, som får riktigst pris. Normalt er det 10-20% å spare på å forhandle pris på forsikring.

Privatbil er den store taperen, og 35% mener at disse forsikringene er overpriset. Dette til tross for at bilforsikring er et produkt med god konkurranse.

Undersøkelsen er gjennomført i mars 2020, med en svarprosent på 67 for skadeforsikring. Den høye svarprosenten gir et meget godt bilde på hva forsikringsmeglerne og forvalterne mener om leveringskvaliteten hos de enkelte selskapene.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400