Skip to main content Skip to footer

Endringer i autorisasjonsordningen

I samarbeid med Handelshøyskolen BI lanserer vi fra og med høsten 2018 ny autorisasjonsopplæring. Kravene for å bli autorisert forsikringsmegler endres også noe.

Den nye autorisasjonsutdanningen består av tre obligatoriske kurs på til sammen 30 studiepoeng; ett kurs på 15 studiepoeng samt to 7,5 studiepoengskurs. 15-poengskurset er et kurs beregnet på finansbransjen generelt, de to 7,5-poengskursene er utviklet spesielt for ForsikringsMeglerne. Det første kurset i den nye ordningen, Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade, settes opp høsten 2018. Deretter blir de neste kursene arrangert påfølgende semestre.


For å oppnå autorisasjon som forsikringsmegler i fremtiden, må man ha 3 års allsidig forsikringspraksis, to av disse årene må være relevant erfaring fra meglerarbeid. Praksis må dokumenteres ved søknad om autorisasjon. I tillegg skal eksamen være gjennomført med karakter C eller bedre. Søknaden skal rettes til Autorisasjonsnemda som er besluttende myndighet.


For de som allerede er i gang med utdannelse på BI er det etablert individuelle overgangsordninger.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400