Skip to main content Skip to footer

For stor forskjell i servicekvaliteten hos Pensjonsselskapene

Forsikringsmeglerne er lei av selskapenes manglende åpenhet

Forsikringsmeglerne legger mest vekt på at leverandørene av pensjonsforsikring er åpne og forutsigbare. Meglerne misliker sterkt at selskapene fremdeles forsøker å skjule viktig informasjon som bl.a de reelle kostnadene ved pensjonsforsikring. Dette fremkommer i en ny undersøkelse som ble gjennomført hos ForsikringsMeglernes medlemsforetak i vår. 

I tillegg til åpenhet og forutsigbarhet legger meglerne vekt på at det skal være enkelt å få tilgang på nødvendig spisskompetanse hos pensjonsleverandørene, samt at det er enkelt å flytte kunder fra en leverandør til en annen. 

Pensjonsundersøkelsen som måler servicekvaliteten hos pensjonsselskapene viser en svært stor spredning mellom de enkelte tilbyderen. Denne differansen er etter meglernes syn for stor og undersøkelsen bør derfor være en inspirasjon for pensjonsleverandørene til å sette større fokus på kvaliteten i leveransene. 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400