Skip to main content Skip to footer

Kraftig fall i servicekvaliteten hos skadeselskapene

Forsikringsmeglerne er bekymret over den negative utvikling

Siden 2014 har ForsikringsMeglerne målt utviklingen i servicekvalitet hos skadeforsikringsselskapene i en årlig undersøkelse hos sine medlemsforetak. Resultatet undersøkelsen som ble gjennomført tidligere i år er nedslående ved at servicekvaliteten er kraftig redusert. Det er kun hos et av de ni skadeselskapene som er omfattet av undersøkelsen, at kvaliteten har bedret seg det siste året.

I den samme undersøkelsen fremkommer det at en forsikringsmegler bruker nærmere 15% av sin tid til å rette feil i det arbeidet som forsikringsselskapene utfører.  

Forsikringsmeglerne er også misfornøyd med den teknologiske utviklingen hos skadeselskapene og mener bransjen henger langt etter andre bransjer det er naturlig å sammenligne seg med. 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400