Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglernes Dag 5. juni

En møteplass for ny kompetanse og en mulighet til å få en status på forsikringsmarkedet sett med meglernes øyne.

FORSIKRINGSMEGLERNES DAG

5. juni 2019

Stratos Youngstorget 2A

09.00 – 15.30

Forsikringsmeglernes Dag er en møteplass for forsikringsbransjen hvor du skal få ny kompetanse og mulighet til å få en status på forsikringsmarkedet sett med meglernes øyne.

I 2019 vil Forsikringsmeglernes Dag gi et omfattende overblikk over utfordringene og mulighetene den digitale transformasjonen vil gi oss, samt politikernes syn på rammebetingelsene.

Forsikringsmeglerne gjennomfører årlig en undersøkelse av leveringskvaliteten til skadeforsikringsselskapene. I tillegg har vi i år også gjennomført en tilsvarende vurdering av Pensjonsleverandørene. Under Forsikringsmeglernes Dag vil funnene i disse undersøkelsene bli presentert, samt at årets Kvalitetspriser vil bli delt ut.

Foredragsholderne og paneldeltakerne inviterer til en interaktiv, spennende og lærerik konferanse.

09.00 – 09.30 Registrering

09.30 – 09.45 Velkommen til Forsikringsmeglernes Dag

09.45 – 10.15 Politikk og forsikringsmegling -perspektiver fra lederen av Stortingets Finanskomité

10.15 – 10.30 Kaffepause

10.30 – 11.15 Forbrukerne har endret seg - hva er din strategi?

11.15 – 12.00 Dette har internett betydd for mediebransjen - hva kan det gjøre for forsikringsbransjen? 

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.30 Kvalitetsundersøkelsene og utdeling av Kvalitetsprisene

Påmelding sendes til post@forsikringsmeglerne.no innen 25. mai 2019

Foredragsholdere – foreløpig bekreftet

Anders Kvan
Anders Kvan er styreleder i Forsikringsmeglerne. Anders er også administrerende direktør i Howden Forsikringsmegling AS. Han har lang erfaring fra forsikringsbransjen både nasjonalt og internasjonalt.

Henrik Asheim
Henrik Asheim er Stortingsrepresentant for Høyre og har siden november 2017 vært medlem av Finanskomiteen hvor han overtok som leder 1. februar 2018. Han har vært statsråd i Kunnskapsdepartementet og vært medlem av utdannings- og forskingskomiteen i fire år. 

Siri Børsum
Siri Børsum jobber som Leader for Digital Transformation i Google Norway. Den rollen fikk hun etter å ha tilbragt 3 måneder i Sillicon Valley som Google Evangelist. Hennes primæroppgave er å bidra til å akselerere den digitale transformasjonen i Norge gjennom å heve det digitale kompetansenivået på toppledernivå på tvers av bransjer. Hun har et sterk og lidenskapelig “forhold” til digitalisering og mulighetene teknologi byr på for næringslivet.

Gard L. Michalsen
Gard L. Michalsen, ansvarlig redaktør og direktør i E24 Dine Penger. Tidligere redaktør i Medier24, Finnmarken, VOL og SortlandsAvisa

Christian Carlem
Christian Carlem er megler Personforsikring og Pensjon i Söderberg & Partners Norge. Jobbet her i 3 år, før det 6 år i Storebrand i ulike rolle innen privatmarkedet, bedriftsmarkedet og pensjonskassemarkedet.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400