Skip to main content Skip to footer

DNB Livsforsikring med best leveringskvalitet

Forsikringsmeglernes årlige Pensjonsundersøkelse viser at det fortsatt er en del avvik mellom forsikringsmeglernes forventninger og kvaliteten i leveransen til det enkelte selskap, selv om det har vært en liten forbedring i kvaliteten på leveringen fra 2020 til 2021.

Norske Forsikringsmegleres Forenings gjennomfører årlig en vurdering av  pensjonsselskap i det norske forsikringsmarkedet, vurdert utifra en del ulike kriteria. Årets undersøkelse ble gjennomført i mars måned og var rettet mot ansatte hos foreningens medlemsforetak. Svarprosenten var svært god.

Hovedtendensen i år er at det fortsatt er en del avvik mellom forsikringsmeglernes forventninger og kvaliteten i leveransen til det enkelte selskap, selv om det har vært en liten forbedring i kvaliteten på leveringen fra 2020 til 2021.

De faktorene som forsikringsmeglerne selv prioriterer aller høyest, når de skal rangere de ulike pensjonsselskapene, er åpenhet med uforutsigbare og skjulte kostnader for bedriften samt tilgang på relevant kompetanse. De selskapene som kom best ut når det gjelder denne åpenheten var Sparebank 1 Forsikring og Gjensidige Pensjonsforsikring. 

DNB Livsforsikring ble vurdert som det selskapet som har best leveringskvalitet totalt sett. På de neste plassene følger Storebrand, Gjensidige Pensjonsforsikring og Nordea som har kommet seg opp fra midtsjiktet til en plass blant de topp tre i forhold til fjorårets undersøkelse. Når det gjelder størst fremgang i leveringskvalitet fra 2020 så er det Storebrand som har hatt den beste utviklingen.

Det er en liten forbedring i leveransekvaliteten fra 2020 – 2021, men det er fortsatt ganske stor forskjell på kvaliteten mellom selskapet på topp og selskapet i bunn. 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400