Skip to main content Skip to footer

Solid resultatfremgang hos forsikringsmeglerne

Finanstilsynet har nylig lagt frem sin årlige status for forsikringsmeglerbransjen. Denne viser en kraftig resultatvekst for de 64 foretakene som har konsesjon som forsikringsmeglere.

Forsikringsmeglerforetakene forbedret sine totale resultater med 20% i forhold til 2017. Premievolumet som blir formidlet via meglere økte med 3,3% og var på totalt 22,8 mrd.  Det var spesielt Marine/Energi som hadde en kraftig vekst i sitt premievolum. Liv og pensjons forsikring er fremdeles det område med høyest premievolum – i 2018 var dette på drøyt 9 mrd.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400