Skip to main content Skip to footer

Anders Kvan ny styreleder i ForsikringsMeglerne

Nytt styre ble valgt på foreningens årsmøte 19 mars

Anders Kvan fra Howden Forsikringsmegling AS ble valgt som foreningen nye styreleder på årsmøte i foreningen 19. mars. Styret består for øvrig av nestleder Nils Arne Fagerli, Willis Towers Watson, samt styremedlemmene Jørn Gisvold, Søderberg & Partners, Per Esten Gjølmesli,Fram Insurance Brokers,  Ola Haalien, JLT og Anders Langeland Johannessen Edge Group. Dag Erik Aspaas, ON Norway ble valgt som varamedlem til styret.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400