Skip to main content Skip to footer

Høstens medlemsmøte

Felix Konferansesenter 20. november kl. 13.00

Velkommen til medlemsmøte i Forsikringsmeglerne.

Sted:
FELIX KONFERANSESENTER
20. november 2018
13:00 - 15.30

Program

13.00 – 13.30 
Nytt fra foreningen

13.30 – 14.15              
Nytenkning i forsikringsbransjen

Digitalisering utgjør en trussel for etablerte aktører i forsikring ved at nye aktører spiser seg inn på verdikjeden. Hvordan kan de etablerte aktørene møte denne trusselen og bruke digital teknologi for å beholde og utvikle egen posisjon? Foredraget vil fokusere på hvilke strategiske spørsmål en som leder bør stille seg for at egen virksomhet skal klare å henge med i en stadig økende digital verden.

14.15 – 14.35
Pause/mingling

14.35 – 15.20
Det grønne skiftet – vårt største konkurransefortrinn?

Påmelding sendes til post@forsikringsmeglerne.no innen 10. november 2018

Foredragsholdere

Ola Holm                   

Ola Holm er direktør for bank- og forsikringsrådgivning i Sopra Steria. Han har bred ledererfaring og spisskompetanse innen digitalisering, strategiutvikling, finansteknologi og virksomhetsstyring. Som rådgiver fokuserer han på å synliggjøre hvilke muligheter og truslerdigital teknologi betyr forinnovasjon, vekst og lønnsomhet. Utdanning inkluderer Krigsskolen, master i IT fra KTH, og videreutdanning i digital strategiutvikling fra Harvard og Oxford.

Charlotte Demeer Strøm

Charlotte Demeer Strøm er seksjonsleder for internasjonal politikk i Avdeling for nasjonal og internasjonal næringspolitikk i Norges Rederiforbund. Charlotte har jobbet med skipsfartspolitiske saker i over 20 år og tidligere arbeidsplasser inkluderer Nærings-og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet. I nåværende stilling har Charlotte særskilt ansvar for internasjonal regelverksutvikling, sanksjonsregelverk og spørsmål knyttet til markedsadgang og frihandelsavtaler.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400