Skip to main content Skip to footer

Meglerprisene for høy leveringskvalitet 2019

DnB Livsforsikring og Protector Forsikring vant årets Meglerpriser for høy leveringskvalitet

ForsikringsMeglerne gjennomførte årets ForsikringsMeglernes Dag 5. juni. Under arrangementet ble resultatene fra årets Pensjonsundersøkelse og Skadeundersøkelse presentert. Disse undersøkelsene måler meglernes vurdering av kvaliteten i leveransene fra både skadeselskapene og pensjonsselskapene. Skadeundersøkelsen har vært gjennomført siden 2014, mens Pensjonsundersøkelsen er ny av året.

Blant skadeselskapene var de tre best rangerte

  1. Protector Forsikring
  2. KLP
  3. W.R Berkley

Blant pensjonsselskapene var de tre best rangerte

  1. DnB Livsforsikring
  2. Gjensidige Pensjonsforsikring
  3. Sparebank 1

KLP og If delte på prisen om å være det selskapet med mest korrekt skadeoppgjør mens Gjensidige Pensjonsforsikring fikk prisen som det selskapet som har de mest forutsigbare kostnadsmodellene. 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400