Skip to main content Skip to footer

Forsikringsformidlerskolen er lansert og klar med tilbud om etterutdanning

Mandag 12. desember ble Forsikringsformidlerskolens nettbaserte utdanningsportal for etterutdanning av forsikringsformidlere offisielt lansert. Skolen jobber nå med å innrullere de første forsikringsformidlerne som vil ta sin etterutdanning.

- Endelig er vi i gang! Det føles virkelig bra å få lansert skolen og ikke minst få imøtekommet de som har ventet en stund nå på å komme i gang med etterutdanningen sin, sier Forsikringsformidlerskolens rektor, Erik Rønningen.

- Det har tatt noen dager lengre tid for å kvalitetssikre kursinnholdet og få dette gjennomtestet godt nok slik at opplevelsen av den nye nettbaserte utdanningsportalen er så god som vi ønsker at den skal være. Men nå er vi i gang og vi har fått gode tilbakemeldinger allerede, legger Eirik Hevrøy til. Hevrøy innehar rollen som COO ved Forsikringsformidlerskolen.

Lovpålagt etterutdanning fra sofaen
Som følge av Forsikringsformidlerloven som trådte i kraft fra 1. januar 2022 er alle forsikringsformidlere pålagt 15 timers årlig etterutdanning. Forsikringsmeglernes Forening har gjennom året brukt mye ressurser på å utvikle et digitalt utdanningsopplegg som gjør det mulig å etterutdanne seg fra sofaen, kjøkkenbordet eller på toget. Godkjenning fra Finanstilsynet er for lengst på plass og nå er altså Forsikringsformidlerskolen lansert og innrullerer i disse dager de første kursdeltakerne ved skolen.

- At lanseringen er et faktum føles bra og er en viktig milepæl for foreningen. Vi har ønsket lenge å styrke vårt arbeid med kompetanseøkning blant forsikringsmeglere både for å løfte bransjens status og vise at vi tar ansvar. Derfor er vi både stolte og fornøyde med lanseringen, sier generalsekretær Jon A. Steen i Forsikringsmeglerne.

Engasjerende og godt kursinnhold
Det er foreningens Faglige Råd som er ansvarlig for utdanningsopplegget og som har lagt føringer for kursinnholdet som er utarbeidet.

- Vi har lagt vekt på å gjøre kursinnholdet så engasjerende og enkelt som overhodet mulig. Derfor har vi fått faglig hjelp fra øverste hylle og har investert mye i videokurs av høy teknisk- og forsikringsfaglig kvalitet som vi tror studentene vil sette pris på og som dessuten vil tilfredsstille Finanstilsynets krav, sier rektor Rønningen som samarbeider tett med Faglig Råd.

Medlemsfordeler gir lavest pris på kollektiv abonnementsavtale
Forsikringsformidlerskolen har som mål å holde et kostnadsbesparende prisnivå. Ansatte i foretak som er medlem hos Norske Forsikringsmegleres Forening nyter derfor godt av de laveste prisene som Forsikringsformidlerskolen kan tilby. Med en kollektiv abonnementsavtale har alle registrerte brukere ubegrenset tilgang til Forsikringsformidlerskolen og du kan ta så mange etterutdanningspoeng du ønsker og har behov for.

Ta kontakt med oss på info@forsikringsformidlerskolen.no for å inngå kollektiv abonnementsavtale og komme i gang med etterutdanningen.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400