Søk

Ny autorisasjonsutdannelse

Oppstart høsten 2018

I samarbeid med Handelshøyskolen BI har vi utviklet en ny autorisasjonsutdannelse som blir innført fra og med oppstart av studieåret 2018/19. Utdannelsen gir 30 studiepoeng og har to studiekurs - Forsikringsmegling og Jus/Etikk/Compliance. Undervisningen vil være en kombinasjon av e-læring og tradisjonelle forelesninger. Eksamen vil bli gjennomført som hjemmeeksamen basert på et case. Autorisasjonsutdannelsen vil fokusere på rollen som forsikringsmegler og ikke inneholde fagopplæring i forsikring. Det er etablert individuelle overgangsordninger for studenter som er i gang med dagens autorisasjonsstudie.