Skip to main content Skip to footer

Kvalitetsundersøkelsen 2018

Ny kartlegging av leveransekvaliteten hos skadeforsikringsselskapene

I disse dager innledes den årlige kartleggingen av leveransekvaliteten for Skadeforsikringsselskapene blant de ansatte hos foreningens medlemmer. Meglere og forvaltere får tilsendt spørreskjema som skal besvares innen 25. mars.

Nytt av året er at undersøkelsen nå omfatter 9 skadeforsikringsselskaper da W. R. Berkley Insurance Nordic er inkludert. I år som i fjor vil også undersøkelsen også omfatte en noen generelle spørsmål om forsikringsbransjen.

Undersøkelsen vil blir presentert under Forsikringsmeglernes Dag – 30 mai.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400