Skip to main content Skip to footer

Forsikringsmeglerne oppretter Faglig Råd

Blir ansvarlig for det faglige innholdet i autorisasjonsutdannelsen

Forsikringsmeglerne har det siste året arbeidet med en evaluering av dagens autorisasjonsordning. I juni besluttet styret at fremtidens autorisasjonsopplæring skal bestå av to faser - Grunnopplæring og Etter- og videreutdanning. Samtidig besluttet styret at foreningen fortsetter samarbeidet med BI om Grunnopplæringen mens utviklingen av Etter- og videreutdanning sees i sammenheng med innføringen av Forsikringsdirektivet (IDD).

For å sikre et faglig godt innhold i den fremtidige autorisasjonsutdanningen besluttet styret at det opprettes et Faglig Råd. Faglig Råd er sammensatt av representanter fra BI og fra medlemmene. Faglig Råd består av:

Tore Bråthen, professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI
Morten Lund, Handelshøyskolen BI
Vidar Pedersen, Aon Norway
Erik Rønningen, Willis Re
Bjarte Totland, Howden Forsikringsmegling

Rådet skal suppleres med en representant for sjø og energimeglerne 

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400