Skip to main content Skip to footer

Årsmøte i ForsikringsMeglerne ble gjennomført 24. mars 2021

Gjenvalg for styret i foreningen

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400