Skip to main content Skip to footer

Årsmøte i ForsikringsMeglerne ble gjennomført 24. mars 2021

Gjenvalg for styret i foreningen

ForsikringsMeglerne gjennomførte årsmøte 24. mars på Microsoft Teams. Det ble ingen endringer i styret som fortsatt ledes av Anders Kvan. Årsmøte vedtok også en presisering i reglene for medlemskap som nå er mer i tråd med utviklingen i bransjen.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400