Skip to main content Skip to footer

Obligatorisk kurs for fornyelse av autorisasjon som forsikringsmegler

13. februar 2019

Autoriserte forsikringsmeglere må fornye sin autorisasjon hvert 5 år. I 2019 gjennomføres oppdateringskurset på Handelshøyskolen BI i Oslo 13 februar kl. 08.30 - 17.00. Kurset gjelder primært for meglere som fikk sin autorisasjon i 2014 eller tidligere og som ikke har gjennomført autorisasjonskurset tidligere. Hvis kurset ikke gjennomføres blir autorisasjonen suspendert. 

Kurset er også åpent for autoriserte forsikringsmeglere som er ansatt i meglerforetak som ikke er medlem av ForsikringsMeglerne. 

Påmelding sendes til post@forsikringsmeglerne.no eller ved å benytte kontaktskjema under, innen 15.januar 2019.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400