Skip to main content Skip to footer

Yrkesskadeforsikring og Covid-19

Raske saksbehandlingen kan ha gitt en potensielt vanskelig og utilsiktet konsekvens for norske forsikringskunder.

ForsikringsMeglerne var i vinter en av aktørene som presset på for at Covid-19 skulle defineres som en lidelse innenfor yrkesskadeforsikring. Regjeringen handlet raskt og gjorde de nødvendige endringer i regelverket. Det viser seg at den vedtatte endringen påfører forsikringsselskapene så vidt stor mer-risiko at denne type dekninger kan fremstå som «ikke forsikringsbar».  Konsekvensen for kundene vil i praksis bety sterkt forhøyede premier – i verste fall at selskapene ikke stiller tilbud om yrkesskadeforsikring i det hele tatt til enkelte virksomhetsområder. Dersom færre vil tilby forsikring, vil det igjen gå unødig ut over konkurransen – til kundenes ugunst. Nok en gang har vi rettet en henvendelse til myndighetene om at de raskt må komme opp med tiltak som eliminerer denne utilsiktede konsekvensen for forsikringskundene.

Les hele brevet her

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400