Skip to main content Skip to footer

Organisering av norsk naturskadeforsikring

ForsikringsMeglerne støtter Naturskadeforsikringsutvalgets forslag til ny organisering av norsk naturskadeforsikring

Fra et naturskadeperspektiv har Naturskadeforsikringsordningen etter vårt syn fungert tilfredsstillende frem til i dag. Med de forventede klimatiske endringer vi står ovenfor vil naturskadene trolig øke dramatisk i fremtiden. Det er avgjørende at en fremtidig organisering ivaretar solidaritetsprinsippene i dagens ordning.

Fra et markeds- og konkurranseperspektiv i forsikringsbransjen har strukturen på og organiseringen av Naturskadeforsikringen, som påpekt av utvalget, hatt konsekvenser som har gitt særlig de største forsikringsselskapene med synkende markedsandel fordeler på bekostning av mindre, nye og voksende forsikringsselskaper. 

Vi støtter derfor utvalgets forslag til ny organisering av Naturskadeforsikringen

Høringssvaret vårt finner du her

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400