Skip to main content Skip to footer

Gjensidige fortsatt på topp – Protector hakk i hæl med størst fremgang

Gjensidige befester sin posisjon på toppen og vinner for tredje året på rad. Men Protector har vind i seilene og tar en knallsterk andreplass med størst fremgang av alle selskapene. If og Fremtind deler tredjeplassen.

Norske Forsikringsmegleres Forening (Forsikringsmeglerne) har de siste årene gjennomført en årlig kvalitetsundersøkelse blant forsikringsselskapene. Medlemmene gir sine tilbakemeldinger på skade- og pensjons-selskapene som opererer i det norske forsikringsmarkedet, vurdert ut fra en del ulike kriteria.

I år var det totalt åtte skadeselskap som ble vurdert. Intensjonen er å inspirere til økt kvalitet hos selskapene.

Noen hovedfunn fra 2022-undersøkelsen:

  • Det er en svak nedgang i den totale leveransekvaliteten fra 2021 – 2022
  • Det er svært stor forskjell på kvaliteten mellom selskapet på topp og i bunn og noen selskap har betydelig bevegelse fra i fjor til i år
  • Det er et stort avvik mellom meglernes forventninger og kvaliteten i leveransen til det enkelte selskap
  • Konkurransen innen næringsforsikring ser ut til å ha blitt dårligere det siste året.
  • Småbedriftene oppnår dårligst pristilbud fra forsikringsselskapene

– Vi kan nok også i år skylde på et veldig stramt marked med store prisøkninger. Generell usikkerhet, både globalt og nasjonalt med korona-epidemi og krig i Ukraina, kan også ha bidratt, men hovedårsaken er at prisene lenge har vært for lave i forhold til skade-belastningene. Samtidig er det slik at vi nå nærmer oss pristoppen og at det etter hvert er nødt til å flate ut, forklarer leder av skadeutvalget i Forsikringsmeglerne, Håkon Aass.

-Prisøkningen er fortsatt høy og nærmer seg nå toppen av det vi kan kalle et bærekraftig nivå, mener Håkon Aass.

Undersøkelsen er gjennomført av EPSI Rating Norge blant medlemmene i Forsikringsmeglerne i perioden fra 22. mars til 8. april 2022. Svarprosent var 68 prosent, noe som betegnes som høyt.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400