Skip to main content Skip to footer

Invitasjon til medlemsmøte - Tirsdag 15.november 2016

Insurance Distribution Directive «IDD» - konsekvenser for markedet og meglerne

ForsikringsMeglerne mot 2020

Insurance Distribution Directive «IDD» - konsekvenser for markedet og meglerne

IDD er vedtatt i EU og vil gjort gjeldende også for EØS-landene. I løpet av 2018 skal det være implementert i nasjonal lovgivning. Direktivet omfatter også forsikringsselskapenes distribusjon i tillegg til formidlerne som omfattes av det nåværende IMD. Vi ser litt på direktivets innhold og hvordan det kan påvirke markedet og meglernes situasjon.

Fra liten og ukjent til synlig og respektert

Hvordan vil våre medlemmer profittere på en synlig og systematisk arbeidende bransjeforening?

Invitasjon til medlemsmøte - Tirsdag 15.november 2016
Sted: Louise Restaurant & Bar, Aker Brygge - Klokken 11.00

Møtet avsluttes med lunsj.

Påmelding til post@forsikringsmeglerne innen 5.november, 
spesifiser om du ønsker lunsj.

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400