Skip to main content Skip to footer

Når skatten er skjedd

Stortinget vil innføre en ny finansskatt. Regjeringen har fulgt opp med en modell som betyr både høyere bedriftsskatt og mer arbeidsgiveravgift for hele finansnæringen. Vi som driver med forsikringsmegling i Norge er uenige i grunnlaget for den nye skatten.

Den rammer ikke bare høyprofilerte aksjemeglere, store banker og forsikringsselskaper. Den rammer også andre viktige funksjoner i arbeidslivet. Funksjoner ikke alle kjenner så godt til og som rammes ekstra hardt av denne skatten fordi lønn og andre ansatte goder utgjør hoveddelen av kostnadene.

De aller fleste store foretak og organisasjoner benytter seg av ekstern forsikringsmegler. For å spare penger – og for å få god rådgivning på et komplisert tema. Forsikringsmeglerne sparer selskapene betydelige kostnader og samfunnet spares for dobbeltarbeid. Forsikringsmegling er en nyttig funksjon for både bedrifter og forsikringsselskaper – men også for samfunnet.

Når skaden (skatten) først er skjedd, ber vi nå politikerne om å begrense de verste konsekvensene. Vi vil oppfordre politikerne på Stortinget til å stoppe forslaget om enda høyere skatt på å ha ansatte (økt arbeidsgiveravgift). Da får politikerne heller ta inn pengene ved å justere opp skatten på finansbransjens overskudd. Slik vil den nye skatten få minst mulig skadevirkning på alle de som har sitt daglige brød i en liten, men viktig bransje.

Jørn Gisvold
Styreleder i Norske Forsikringsmegleres Forening

Kontakt oss

Forsikringsmeglerne

Postboks 9525 – Åskollen, N-3066 Drammen
post@forsikringsmeglerne.no

Generalsekretær Jon Steen
Telefon: (+47) 932 92 400